Övervakning av livscykelrisker

Syftet med övervakning av livscykelrisker är att säkerställa att systemen verkligen drivs inom de toleranser som angetts av tillverkarna, i enlighet med standarder eller praxis. Detta kan minska den totala livscykelkostnaden och säkerställa prestanda enligt specifikationerna.

Anläggningssystem är utformade för optimal drift under sin planerade livstid. För att uppnå optimala prestanda och förlänga livslängden måste systemen ha lämplig driftmiljö.

Ett exempel är att alla batterier har en nominell kapacitet som bestäms utifrån angivna förhållanden. Om värdena för temperatur och luftfuktighet inte är korrekta kan detta förkorta livslängden eller urladdningstiden vid strömavbrott.

Coromatic erbjuder två typer av livscykelriskövervakning. En av dem är offlineövervakning där data samlas in i realtid och lagras lokalt på plats, och därefter senare samlas in och analyseras, till exempel som en del av en månatlig genomgång, där man identifierar om olika mätpunkter har gett data utanför godkänt intervall.

Onlineövervakningen ger dessutom fjärråtkomst till data, vilket möjliggör tekniska larm som kan utlösa varningar om datapunkter ligger utanför det godkända intervallet. Detta möjliggör även kontinuerlig dataanalys och identifiering av potentiella risker för incidenter – innan de inträffar.


Kontakta oss

Samtycke