Teknisk riskgenomgång

Våra kompetenta servicetekniker underhåller inte bara anläggningssystem och hanterar incidenter. Vi är stolta över att vara proaktiva vad gäller riskminimering för våra kunder.

Genom den tekniska riskgenomgången (TRR) får ni en professionell genomgång av er anläggning. Detta utförs av en eller flera behöriga servicetekniker för att säkerställa att tekniska risker dokumenteras och rapporteras till anläggningsägaren. Rapporten innehåller rekommendationer och möjliga sätt att minimera riskerna.

Den tekniska riskgenomgången skräddarsys för den anläggning som ska inspekteras så att de rätta verktygen används.

Värmekamera är ett av de verktyg vi använder. Tekniker kan studera det inre värmeflödet i detalj, vilket gör det möjligt att upptäcka avvikelser innan de blir incidenter, till exempel i kopplingsutrustning eller miljöstyrningssystem.

Testning av bränsle och bränsletankar kan innefatta flera aspekter, till exempel vakuummätning eller laboratorieanalyser av vätska. Dessa tester ger insikter som kan förhindra framtida haverier eller överträdelser av efterlevnaden.

Potentiella högriskområden

Den tekniska riskgenomgången kan avslöja vissa potentiella högriskområden som ytterligare behöver undersökas för att säkerställa att anläggningen inte totalt äventyras ur ett affärskritiskt perspektiv. Detta gör det möjligt för kunden att utföra en fullständig anläggningsbedömning som levereras av Coromatic Advisory.


Kontakta oss

Samtycke