Trygghetsavtal

Med ett trygghetsavtal (fullserviceavtal) säkerställer vi hög driftsäkerhet på din anläggning genom att erbjuda tillgång till utbildade och certifierade tekniker såväl som kritiska reservdelar – dygnet runt. Ditt avtal är skräddarsytt för att säkra anlägg­ningskritiska system med olika allvarlighetsgrader.

Vår servicedesk är öppen dygnet runt och genom att avtala incidenteskalering och ledningskontakter kan du i lugn och ro fokusera på din kärnverksamhet. Via instrumentpanelen har du full kontroll över anläggningsrapporter, återkom­mande tekniska riskbedömningar och systemoptimerings­utvärderingar.

Budgeteringen är förutsägbar eftersom tids- och material­åtgången ingår i serviceavgifterna, även vid flera incidenter. Vi erbjuder också möjlighet att ändra servicenivåerna vid olika tidpunkter såsom under kritiska incidenter.


Coromatic trygghetsavtal

Delar som ingår i Coromatics trygghetsavtal

 • Servicedesk med ledningseskalering
 • Kvalificerad on site service dygnet runt
 • Planterat underhåll inklusive material
 • Efterlevnadsrapportering
 • Årlig genomgång av anläggnings inklusive teknisk riskbedömning, termografi och utvärdering av systemoptimering
 • Icke-elektronisk riskbedömning av livscykel för tekniska miljöer (inklusive batteriövervakning)

 

Tilläggstjänster för verksamhetskritiska anläggningar

 • Fullständig Black Building-test
 • Elektronisk övervakning av livscykelrisken för tekniska miljöer
 • Renovering och uppdatering av verksamhetskritiska miljöer
 • Systemlasttest
  – Riskbedömningar

Kontakta oss

Samtycke