Referenser & case studies

Swedavia, utveckling med säker kraftförsörjning

Swedavia äger, driver och utvecklar ett nätverk av tio svenska flygplatser. Bolaget bildades 2010 och är helägt av svenska staten. Under 2015 reste totalt 37,6 miljoner passagerare till och från Swedavias flygplatser. En av dem, Bromma Stockholm Airport, står nu inför en stor upprustning där Coromatic har anlitats för installation av UPS och reservkraft.


GleSYS, as a service

Falkenbergsbaserade hostingföretaget GleSYS är på stark frammarsch. Under företagets expansion har de tagit hjälp av Coromatic vid byggnationen av nya datacenter. Vid den senaste etableringen isolerades reservkraft och UPS till att bli en tjänst – as a Service.


Rigshospitalet Glostrup, avbrottsfri kraft och kyla

Rigshospitalet Glostrup är Danmarks största och högst specialiserade sjukhus. Inför en utbyggnad på 20 procent av sjukhuset har de valt att anlita Coromatic som partner för design, konstruktion, underhåll samt drift av sjukhusets nya kraft- och kylanläggning.


Kontakta oss

Samtycke