Stationära reservkraftaggregat

Kundanpassat är vår styrka och våra reservkraftanläggningar anpassas alltid utifrån det specifika behovet. Vårt erbjudande inom stationära reservkraftsaggregat sträcker sig från 10 kVA upptill 4200 kVA. Vi erbjuder anpassade lösningar för bränslesystem, ventilationslösningar, ljuddämpning, avgassystem och inte minst styrsystem. Coromatic säkerställer kundens specifika behov som avgör valet av ingående komponenter som ska ingå i den tekniska lösningen för säker strömförsörjning. Vad som är optimalt är individuellt.