Flexipower

Coromatic har tagit fram specialanpassade lösningar för att säkerställa hög tillgänglighet och service inom telekomnätet. Flexipower och Agilepower är dessutom anpassade för Nordiskt klimat i extremt utsatta miljöer. Genom vårt egenutvecklade övervakningssystem säkerställs dessutom att aggregaten kan fjärrövervakas och därmed över tid uppnår en mycket hög tillgänglighet.

Aggregaten finns i olika modeller från 7 kVA till 40 kVA. Aggregaten är utvecklade för att klara de allra tuffaste miljöerna utomhus samt lämpar sig även för andra applikationer som exempelvis reservkraft för stadsnätsnoder.