Lösningar inom UPS och avbrottsfri kraft

Coromatic är specialiserat på produkter inom avbrottsfri kraft och strömförsörjning som UPS, strömförsörjning, batterier och växelriktare. Våra kunder kan dra nytta av vår långa erfarenhet, tekniska kompetens och partnerskap med ledande tillverkare. Detta gäller oavsett om vi erbjuder en enda produkt eller kompletta systemlösningar inklusive design, konstruktion, dokumentation och driftsättning.

Vi har även lång erfarenhet av kompletta elkraftsentreprenader bestående av såväl UPS, reservkraft och ställverk. Det vill säga allt från inkommande servismatning till elförsörjning av kritiska laster.

UPS/avbrottsfri kraft för datacenter

Coromatic har energieffektiva lösningar för avbrottsfri kraft för datacenter och har lång erfarenhet av installation i datorhallsmiljö. Sveriges datacenter växer explosionsartat och designmässigt ser vi en ökning av modulära, skalbara och flexibla lösningar.

Teknisk projektering och design, präglas, förutom av de självklara kraven på säkerhet, också av stort fokus på miljö och energieffektivitet. Allt för att både ta ansvar för miljön och spara pengar.

UPS/avbrottsfri för sjukvård

Det ställs höga krav på avbrottsfri kraft för sjukvård. Säkerheten och tillgängligheten av elförsörjning till de olika verksamhetskritiska systemen på ett sjukhus måste vara säkerställda. Inom den nya digitala vårdmiljön är IT-länken som förbinder den medicinska personalen med patientuppgifter som lagras på servrar i datacentret.

Avbrottsfri kraft är ett måste inom sjukvård med ny digital teknik

Ökande användning av högteknologi inom sjukvården innebär att ett strömavbrott kan leda till allvarliga konsekvenser som försämrad patientsäkerhet, förlorad patientdata, skadade diagnostikbilder m.m. Det är därför viktigt att förse dessa applikationer med flexibla, kompakta och tillförlitliga UPS lösningar.

Coromatic har lång erfarenhet av avbrottsfri kraft i sjukhusmiljö och har levererat till flertalet landsting i Sverige.

UPS/avbrottsfri kraft för infrastruktur

Befolkningsökning, snabb urbanisering och hållbar utveckling är alla faktorer som driver den ökande efterfrågan på järnvägstransporter och hög kravställning på avbrottsfri kraft för järnväg. Fortsatta investeringar är nödvändiga för att optimera järnvägsinfrastrukturen för att minska driftskostnaderna samt förbättra trafikkapaciteten och järnvägsnätets övergripande kvalitet.

Anpassad avbrottsfri kraft och system för järnvägsapplikationer

Vi har speciellt anpassade system för järnvägsapplikationer, bland annat utomhus-UPS och UPS som kan matas från kontaktledningen (16,7 Hz). De senaste fem åren har vi levererat en mängd UPS-system till svensk järnväg via vårt ramavtal med Trafikverket som omfattar både UPS och reservkraft.

UPS/avbrottsfri kraft för industri

Coromatic tillhandahåller robusta UPS-system för industri och har mångårig erfarenhet av implementering av avbrottsfri kraft för industri.

Inom industrin förekommer många olika spänningsnivåer och olika elsystem, allt från TN-S och TN-C till system helt utan neutralledare. Det är ofta även en tuff miljö för elektronik inom industri, damm, vibrationer, störningar m.m.

UPS/avbrottsfri kraft för kommunikationsnoder, ICT

Idag skickar vi mer data än någonsin och allt ska gå snabbare. Kraven på datornätverken ökar konstant, utvecklingen av PoE (Power over Ethernet) och ökad intelligensen i nätverken, vilket innebär ökade krav på tillgänglighet.

Kommunikationsnoder sammanbinder centraliserade datacenter och samtidigt finns myndighetskrav på tillgänglighet i dessa system från PTS (Post och Telestyrelsen). Säker kraftförsörjning har därför blivit en ännu viktigare del i dessa system. Vi har erfarenhet av leveranser av UPS till enskilda kommunikationsstativ till kompletta kommunikationsnoder för stadsnät och fastigheter.

Modulära UPS-system
Kravet på UPS-system när det gäller redundans, tillgänglighet och skalbarhet ökar vilket gör modulära UPS-system mycket intressanta. Tidigare var det främst inom IT och datorhallar, men nu ökar intresset för detta även inom övriga segment som industri, sjukvård och järnväg med flera.

Fördelar och möjligheter med modulärt UPS-system

  • Anpassa kapaciteten efter de förändrade effektbehoven över tid
  • Kompakta system med redundans (endast ett chassi)
  • Kort tid från fel till åtgärd, ingen felsökning eller reparation på plats

 


Kontakta oss

Samtycke