Avbrottsfri kraft kommunikationsnoder, ICT

Idag skickar vi mer data än någonsin och allt ska gå snabbare. Kraven på datornätverken ökar konstant, utvecklingen av PoE (Power over Ethernet) och ökad intelligensen i nätverken, vilket innebär ökade krav på tillgänglighet.

Kommunikationsnoder sammanbinder centraliserade datacenter

amtidigt finns myndighetskrav på tillgänglighet i dessa system från PTS (Post och Telestyrelsen). Säker kraftförsörjning har därför blivit en ännu viktigare del i dessa system. Vi har erfarenhet av leveranser av UPS till enskilda kommunikationsstativ till kompletta kommunikationsnoder för stadsnät och fastigheter.


Kontakta oss

Samtycke