Avbrottsfri kraft sjukvård

Det ställs höga krav på avbrottsfri kraft för sjukvård. Säkerheten och tillgängligheten av elförsörjning till de olika verksamhetskritiska systemen på ett sjukhus måste vara säkerställda. Inom den nya digitala vårdmiljön är IT-länken som förbinder den medicinska personalen med patientuppgifter som lagras på servrar i datacentret.


Coromatic avbrottsfri kraft för sjukvård

Avbrottsfri kraft är ett måste inom sjukvård med ny digital teknik

Ökande användning av högteknologi inom sjukvården innebär att ett strömavbrott kan leda till alvarliga konsekvenser som försämrad patientsäkerhet, förlorad patientdata, skadade diagnostikbilder m.m. Det är därför viktigt att förse dessa applikationer med flexibla, kompakta och tillförlitliga UPS lösningar.

Coromatic har lång erfarenhet av avbrottsfri kraft i sjukhusmiljö och har levererat till flertalet landsting i Sverige.


Kontakta oss

Samtycke