UPS/avbrottsfri kraft som tjänst (as a Service)

as a Service, drift av verksamhetskritiska anläggningar som tjänst

Coromatic erbjuder heltäckande driftåtagande för våra kunder som vi kallar as a Service. Det innebär att vi 24/7 under årets alla dagar är beredda att säkerställa obruten drift för din anläggning. Vi arbetar med servicenivåavtal (Service Level Agreement, SLA) och garanterar att allt arbete, förbrukningsmateriel och reservdelar ingår i den fasta löpande serviceavgiften. Tillsammans utarbetar vi vilka krav ni har och vilka nyckeltal som skall rapporteras.


Coromatic reservkraft

UPS/avbrottsfri kraft som tjänst

UPS eller avbrottsfri kraft som tjänst är den mest flexibla lösningen vi erbjuder då ni under avtalsperioden har möjlighet att förändra funktionen och utöka kapaciteten på er anläggning.

Tjänsten innefattar en komplett lösning med tillhörande funktioner samt underhåll av anläggningen med årliga servicebesök under hela avtalsperioden. I tjänsten ingår förbrukningsmaterial, korrektiv och preventiv service, support och reservdelar. Som tilläggstjänst kan även jour och den månatliga provkörningen inkluderas.


Kontakta oss

Samtycke