GTI50FA

GTJ40FA

Ökad säkerhet i selektivitet och utlösningsvillkor

Generatoraggregatet är utrustat med en överdimensionerad generator, för att säkerställa en hög kortslutningsström och ökad säkerhet i selektivitet och utlösningsvillkor. Aktuell generator på 63 kVA ger en långvarig (10 sekunder) kortslutningsström på ca 300A och en momentan (under 0,03 sekunder) på ca 450A.